‘VIP’ Nieuwjaarsreceptie op het stadhuis

Fotoreportage...

Lier: Op de jaarlijkse VIP nieuwjaarsreceptie heette burgemeester Frank Boogaerts, omringd door enige schepenen, de genodigden welkom.
“In naam van het schepencollege en in mijn persoonlijke naam heet ik u allen heel hartelijk welkom op de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie die het stadsbestuur  graag aanbiedt. Het doet mij weer plezier om jullie hier zo talrijk te mogen begroeten , vertegenwoordigers van alle geledingen uit onze Lierse maatschappij, die samen de verantwoordelijkheid dragen om Lier aangenaam en welvarend te maken.”
Verder gaf de burgemeester wat meer informatie over het pas goedgekeurde meerjarenplan.
De heraanleg van straten en fietspaden, het verder zetten van de grote restauratiedossiers, verbeteren van de dienstverlening naar de burger door te investeren in ICT, grote dossiers zoals de realisatie van jeugdvoetbalvelden op de Hoge Velden , een nieuw of vernieuwd  C.C.  De Mol , de ontwikkeling van de  Normaalschoolsite , zijn vervat in de meerjarenplanning. Ook de aanleg van of vernieuwing van vijf speeltuintjes, een propere kleurrijke winkelas, vernieuwing van de minigolf, een hondenuitloopweide, verdere handhaving van alle vormen van overlast, vergroening van de stad, de volledige vervanging van de openbare verlichting door LED-lampen en dergelijke zijn allemaal opgenomen in deze planning. “Dat alles resulteert in een ambitieus maar realistisch investeringsprogramma van 103.755.719 euro. Een veel hoger bedrag, een stijging van 60%, dan in de vorige legislatuur.”
“Dat gaan wij waarmaken ZONDER verhoging van de Aanvullende Personen Belasting, ZONDER verhoging van de Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing , ZONDER personeel te ontslaan. Tegelijkertijd houden wij  de stadsschuld onder controle en zullen we telkens wanneer mogelijk nog aan schuldafbouw doen .
Daarenboven beslisten wij binnen IVAREM om de vaste bijdrage van 54 euro te verlagen, vooral voor de alleenstaanden en zwakkeren in onze maatschappij. Bovendien zullen wij de kostenstijging van IVAREM van 25% maar voor 10% doorrekenen, en daalt de prijs van de roze zak van 0,25 naar 0,15 euro. Zo worden wij aangezet om nog beter te sorteren. En omdat het schepencollege dit nog onvoldoende vond, zullen wij de Algemene Gemeentebelasting ook nog eens verminderen. De totale belastingvermindering per gezin schommelt zo tussen 11 en 32 Euro.”

Nadien werd er nog gezellig bijgepraat tijdens een uitgebreide en verzorgde receptie. (MSL/foto’s MSL-SDW)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet