August Van der Hallen en Jenny Schafraet zestig jaar getrouwd

Lier: August Van der Hallen (82) en Jenny Schafraet (81) vierden hun zestigjarig huwelijksjubileum. August werd geboren in Lier, Jenny in Koningshooikt. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst op de bus. Jenny kwam van haar werk in Brussel, August stapte op in Nekkerspoel. Na de vierde ontmoeting maakten ze een afspraak op de novemberfoor in Lier. Die afspraak mislukte ten gevolge van een onvoorzien overlijden in de familie van Jenny. Niettegenstaande nog enkele praktische obstakels, August vervulde zijn legerdienst in Duitsland, kwam alle toch goed. In 1959 zijn ze in het huwelijk getreden.

August werkte eerst als steenkapper bij Frans De Winter, Bosmans; Van Beumen en Kets. August volgde vroeger de opleiding beeldhouwer aan de academie. Op vijfendertigjarige leeftijd maakte hij een carrière switch en begon te werken bij EBES, eerst als onderhoudswerkman. Hij werkte zich op en eindigde op eenenzestigjarige leeftijd als monteur hoog- en laagspanning. Hij had er toen een loopbaan van zevenenveertig jaar opzitten.
Jenny werkte eerst in een parfumerie in Brussel. Nadien ging ze in de Veritas aan de Ijzerenleen in Mechelen werken. Na tien jaar werd ze overgeplaatst naar Lier waar ze nog vijfentwintig jaar aan de slag bleef.
Jenny en August hebben geen kinderen. Dit compenseerden ze met veel op reis te gaan. Hun eerste reis, in feite een uitgestelde huwelijksreis, verliep nogal avontuurlijk. Ze vertrokken om vier uur ’s morgens met de bromfiets naar Duitsland. Later gingen ze met de scooter maar ten slotte kochten ze toch een auto. Hiermee reisden ze door gans West Europa. In 1968 boekten ze hun eerste vliegtuigreis naar Joegoslavië. Nadien volgden de internationale reizen waaronder Cambodja, Vietnam, China, Canada, Australië, Indonesië, Amerika, Cuba en Zuid Afrika. Hun laatste reis naar Brazilië maakte een grote indruk op hen toen ze het carnaval in Rio meemaakten. Nu doen ze het wat rustiger aan en gaan alleen nog maar naar een vertrouwde plek in Griekenland.

Ter gelegenheid van hun zestigjarig huwelijksjubileum ging schepen voor bevolking Rik Pets, het koppel feliciteren namens de stad en het Koningshuis. Van het paleis kregen ze een oorkonde. De stad schonk hen zes centrum bonnen elk ter waarde van tien euro. (MSL/foto’s MSL)

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet