Opbrengst Bal met Burgemeester geschonken aan Den Brand

Lier: Tijdens een korte plechtigheid in het Hof van Aragon werd de opbrengst van het Bal met de Burgemeester overhandigd aan opvangtehuis Den Brand uit Lier.

“Wij hebben dit jaar voor de eerste maal een bal met de burgemeester georganiseerd.  Het was van de eerste maal duidelijk een groot succes. Iedereen heeft zich geamuseerd. Het was een gezellige avond met heel sfeer. Van in het begin was het de bedoeling om de opbrengst van dit bal te schenken aan een goed doel.  Dit jaar hebben we gekozen om deze opbrengst te schenken aan VZW den Brandt,  een vereniging die dagopvang biedt aan volwassenen met een beperking”, zegt burgemeester Frank Boogaerts.
Samen met Mara, de coördinator van het bal, overhandigde de burgemeester een cheque van 1.780 euro aan een afvaardiging van vzw Den Brandt.

“Wij zijn enorm blij dat jullie aan VZW Den Brandt hebben gedacht.  Wij richten dagopvang in voor mensen met een beperking.  Ons team zorgt ervoor dat deze mensen een ganse dag aan plezierige activiteiten kunnen deelnemen. Dit bedrag gaan we eerst en vooral besteden aan de aankoop van een tablet. Onze mensen moeten immers mee zijn met de tijd en ook weten welke mogelijkheden een tablet biedt. Verder zal dit bedrag besteed worden aan de aankoop van meubilair voor ons nieuw pand”, zegt Jo Stas, directeur van Den Brandt. (MSL-SDW/foto’s MSL)

 

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet