Pastoriestraat wordt heraangelegd

Lier: Tijdens een bewonersvergadering werd de heraanleg van de Pastoriestraat voorgesteld.
De riolering wordt totaal vernieuwd en zal bestaan uit een gescheiden systeem hemelwater en afvalwater. Dit systeem wordt aangesloten op het afvoersysteem van de Berlaarsesteenweg. Voor de aaneengesloten bebouwing zal alleen de afvoer van het voorste gedeelte van het dak aangekoppeld worden op de afvoer van het hemelwater.

De parkeerplaatsen voor de kerk verdwijnen. Daar zal een pleintje met verhoogde plantbakken voorzien worden die tevens als zitbank kunnen gebruikt worden. Een voetpad wordt aan beide zijden voorzien. Voor de kinderopvang wordt een verkeersplateau aangelegd. De rijweg tussen ingang van de kinderopvang en Berlaarsesteenweg zal 4,50 meter breed zijn en aangelegd worden in betonstraatstenen. Hier is geen parkeerstrook voorzien.

De rijweg van aan de kinderopvang tot aan de Beemdstraat met een breedte van 5.25 meter, zal deels in betonstraatstenen en deels in asfaltverharding aangelegd worden. Een parkeerstrook is langs de rijbaan voorzien. Langs beide zijden is een voetpad voorzien.

Het gedeelte tussen de Beemdstraat en de Maasfortbaan zal aangelegd worden als woonerf. De rijweg van 4,65 meter breed, zal bestaan uit betonstraatstenen. De parkeerstrook wordt eveneens in betonstraatstenen aangelegd.

Tijdens de bewonersvergadering werd nog van gedachten gewisseld betreffende de verkeersafhandeling met betrekking tot de ingang van de school.

Timing
In het voorjaar van 2019 zal een omgevingsvergunning aangevraagd worden. De aanbesteding is voorzien in de zomer van 2019. De werken zullen uitgevoerd worden in 2020. In het totaal zijn 85 werkdagen voorzien. (MSL/foto’s MSL)

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet