Fons Eysermans wordt 103 jaar in zijn service flat

Lier: In zijn service flat van het Woon Zorg Centrum Sint Jozef, waar hij sedert mei 2015 verblijft, werd  Alphonse (Fons) Eysermans 103 jaar.
Fons werd geboren in Frankrijk toen zijn ouders op de vlucht waren tijdens WOI. In 1919 kwamen ze terug naar België. Toen hadden zijn ouders een schoenwinkel in de Berlarij. Fons ging naar school in het Sint Gummarus College te Lier. Toen hij daar kwam, werden voor het eerste jaar de lessen in het Nederlands gegeven. Nadien studeerde hij aan de Rijksnormaalschool waar hij later ook les zal geven.
Tijdens de tweede Wereld Oorlog was Fons even krijgsgevangen. In 1942 trad hij in het huwelijk.
Het echtpaar kreeg samen drie kinderen: Griet, Piet en Els. Ondertussen zijn er vier kleinkinderen Jan, Myrthe Jade en Dorian. Zij zorgden voor twee achterkleinkinderen Floor en Roos. Tot aan zijn pensioen was Fons econoom in de Rijksnormaalschool.
Vier jaar geleden verhuisde hij op 99-jarige leeftijd van zijn woning aan de Oever naar een serviceflat De Zilveren Knoop’ naast woonzorgcentrum Sint-Jozef.
Fons deed zijn ganse leven vrijwilligerswerk. Hij hielp in het Kranske en was er ook bibliothecaris.
Tot zijn 97 las hij nog luisterboeken in voor blinden. Hij hielp toe ook mee in de kerk. Tot voor acht jaar was híj nog begeleider voor Lourdes reizen.
In het rusthuis is hij hulpkoster en lector geweest. Dagelijks neemt hij nog de tijd voor een gezellige babbel met de bewoners.  
Schepen voor burgerzaken Rik Pets ging Fons feliciteren met zijn verjaardag. Hij bracht hem een geschenk van de stad en het Paleis. (MSL/foto’s MSL)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet