Lier schenkt geitenbok aan Bataljon Artillerie

Fotoreportage...

Brasschaat-Lier: Tijdens de Barbaraviering van het Bataljon Artillerie in Brasschaat schonk de stad Lier een geitenbok als mascotte aan het Bataljon Artillerie. Gezien de lange traditie kreeg deze mascotte de naam Modest XI.

Heel wat militaire en burgerlijke belangstelling tijdens de Barbara viering  en huldiging van de gesneuvelden van de Artillerie. Ook generaal Compernol, Vleugeladjudant van de Koning, was aanwezig en schouwde de troepen. Nadien werd  de nieuwe korpskorporaal  Ronny Luxem voorgesteld. Tijdens de bloemenhulde voor de gesneuvelden van de Artillerie aan het Barbara monument werden enkele kanonschoten gelost.
Na een korte toespraak van de commandant  artillerie overhandigde burgemeester Frank Boogaerts en schepen Lucien Herijgers de nieuwe mascotte aan het Bataljon Artillerie. Modest XI vond dat ganse gedoe maar niks en weigerde uit zijn transport hok te komen.

Modest I … Modest XI
In het blazoen van 2A staat een kop van een geitenbok afgebeeld. Het lag dan ook voor de hand dat de eenheid een geitenbok als mascotte zou nemen.
In 1947 stapte een bok fier aan het hoofd van het regiment. Vanwaar de naam Modest? Deze zou afkomstig zijn van volgende tekst.
“ Si tu es riche, vas à l’infanterie, tu seras le seul”
“ Si tu es  pauvre, vas à la cavelerie, tu seras le seul”
“Si tu es élégant, vas au génie, tu seras le seul”
“ Si tu es modeste, vas à l’artillerie, tu seras le seul”
MODEST I leeft tot in 1951. Daarna volgt tot 1956 Modest II. Hij wordt opgevolgd door Modest III in 1957. Na het verdwijnen van Modest III blijft 2A enige tijd zonder mascotte. In 1964 schenkt peterstad Lier tijdens het bataljonfeest een nieuwe bok Modest IV. Het dier leeft tot 1973.Hetzelfde jaar nog komt Modest V in beeld.
In 1974 schenkt de burgemeester van Lüdenscheid Modest VI. Hij sterft jammerlijk aan een overdosis pillen die soldaten in zijn hok worpen. Lier zorgde opnieuw voor een vervanger. Tijdens de bataljonsfeesten wordt Modest VII voorgesteld. Na tien jaar dienst sterft Modest VII in 1986. Tijdens de feesten rond Lier 750 jaar stad schonk Lier Modest VIII. Hij sterft al in 1988. Enkele maanden nadien mocht 2A Modest IX in Lier afhalen. Hij sterft al in 2000. Tijdens de Regimentsfeesten schenkt Lier Modest X die in 2014 met pensioen gaat. In een kinderboerderij krijgt hij het gezelschap van enige jonge geitjes. Dit is hem fataal geworden. Hij stierf enige maanden later ten gevolge van een hartaderbreuk wegens zijn overdadige prestatiedrang bij de jonge geitjes….
Vanaf nu neemt Modest XI de dienst als mascotte waar. Hij verblijft in Lier op kinderboerderij Struisvogelnest. Alleen bij militaire plechtigheden zal hij naar het Bataljon Artillerie over gebracht worden.
 
Lier Peterstad van Bataljon Artillerie
Om de banden te versterken tussen de Belgische bevolking en de Belgische Strijdkrachten in Duitsland (BSD) stuurde de Opperbevelhebber van de BSD, LtGen Crahay, in 1961 een brief aan verschillende steden en gemeenten in België met de vraag het peterschap te willen aanvaarden over een eenheid uit de BSD die ooit bij hen gekazerneerd was.
In zijn brief aan de burgemeester van Lier stelde hij voor om het 2de Artilleriebataljon uit Siegen, dat in de loop van de Belgische geschiedenis nauwe banden had met de stad Lier, als petekind te aanvaarden.
Eind 1961 meldde het stadsbestuur dat het akkoord ging met het voorstel en bereid was om vernieuwde contacten met 2A aan te knopen. Nadat de Commandant van 2A op de hoogte was gebracht, volgde een drukke briefwisseling tussen de stad en de eenheid.

Op 22 juli 1962 werd het peterschap plechtig gevierd in het kader van de feestelijkheden rond ‘750 jaar stad Lier’. Het programma bestond onder andere uit een eerbetoon aan de gesneuvelden van 2A en 4A op de erekoer van de Dungelhoeffkazerne, een optocht door de stad, een Te Deum in de St-Gummaruskerk en een bloemenhulde voor de burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen.

Sinds 1962 is het peterschap tussen de stad Lier en 2A uitgegroeid tot een stevige vriendschapsband, met tal van wederzijdse contacten. Na de reorganisatie van de artilleriecomponent in 2010 werden de tradities van 2A en het peterschap van de stad Lier overgedragen op het nieuw opgerichte Bataljon Artillerie.

Op 4 mei 2012 werd de 50 jarige affiliatie gevierd en bekrachtigd tijdens een medailleparade op de Grote Markt van Lier. (MSL/foto’s MSL-SDW)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet