Budget 2019 – verder zetten van meerjarenplan

er: Het college legt aan de gemeenteraad het budget 2019 ter goedkeuring voor.
Het budget 2019 is een verderzetting van het reeds goedgekeurde meerjarenplan met behoud van de initiële uitgangspunten. Bij de opmaak van het initiële meerjarenplan 2014-2019 nam de stad de nodige structurele maatregelen om Lier weer financieel gezond te maken. “De twee belangrijkste uitgangspunten daarbij waren dat we streven naar een blijvend financieel evenwicht en een verdere afbouw van de schulden, met behoud van een realistisch investeringsprogramma.
De focus bij de opmaak van het budget 2019 lag op de uitvoering van het bestaande investeringsprogramma. De budgetten werden, net als de voorbije jaren, onderworpen aan een actualisatietoets en waar nodig bijgestuurd op basis van genomen beleidsbeslissingen.
De doorgevoerde aanpassingen binnen het exploitatiebudget zorgen voor een quasi budgetneutraal resultaat. De belangrijkste bijsturingen zijn een hogere winstparticipatie in het zwembad en een stijging van de Ivarem-werkingsbijdrage”, legt burgemeester Frank Boogaerts uit.

Wat investeringen betreft wordt het budget voor het onderhoud van wegen en voetpaden met 160.000 EUR opgetrokken tot 480.000 EUR.
Daarnaast worden ook onder meer volgende investeringen in 2019 uitgevoerd :
- Herstel bestrating Kapucijnenvest: 80.000 euro
- Afwerking van de Kanunnik Davidlaan: 1,2 miljoen euro
- Afwerking Spekkestraat. 0,8 miljoen euro  
- Fase 2 van de heraanleg van Ros Beiaardstraat en vesten 378.750 euro in 2019
- Aanleg van de fietsostrade Antwerpen-Lier in samenwerking met Provincie, 352.000 euro in 2019
- Aanleg van groenstroken in de Fruithoflaan 157.272 euro in 2019
- Start van de inrichtingswerken aan het landschapspark Pallieterland: 140.000 euro in 2019
- Onderhouds- en herstellingswerken aan de Zimmertoren 177.000 euro in 2019
- Archeologisch onderzoek op de Normaalschoolsite 250.000 euro in 2019
- Verderzetting van de restauratie van de Sint-Gummaruskerk: 1 miljoen euro in 2019
- Renovatie van het Zwartzustersklooster 1.480.000 euro in 2019
- Verdere onteigeningen in het kader van de ontwikkeling van Hoge Velden 565.671 euro in 2019
- Sporthal site Atheneum Lier – Campus A. Vanderpoorten: budget opgetrokken met 260.000 euro voor asbestverwerking
- Gymhal site Atheneum Lier campus Louis Zimmer: 1.294.777 euro

Ook bij de opmaak van het budget 2019 van het OCMW vormde het goedgekeurde meerjarenplan de basis.
In het budget 2019 wordt ook het beleid rond schuldafbouw verder doorgezet. Indien alle investeringen worden gerealiseerd zal het schuldniveau eind 2019 ongeveer 75 miljoen euro bedragen. Dat wil zeggen dat deze legislatuur de schuld met bijkomend 6 miljoen euro werd afgebouwd. (MSL/foto bewerking MSL)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet