Nieuwjaarsreceptie Stadspersoneel

Lier: Het stadspersoneel vierde nieuwjaar in het cultureel centrum de Mol. Schepen Rik Pets verwelkomde 550 personeelsleden en bood hen de beste wensen aan voor 2018.

Stadssecretaris Katleen Janssens opende een reeks van drie toespraken. Zij dankte alle medewerkers voor hun inzet en  positieve ingesteldheid. “Dit is van enorm van belang om te staan waar wij nu staan.”
“Er was de afgelopen jaren veel vertrouwen en loyauteit tussen de politiek en de ambtenarij. Er is veel gerealiseerd, hard gewerkt en we hebben allemaal het beste voor de Lierenaar voor. Er is geen enkele reden om te denken dat het dit jaar plots anders gaat zijn.”

Burgemeester Frank Boogaerts onderstreepte dat er deze legislatuur, die dit jaar op zijn einde loopt heel wat veranderingen zijn doorgevoerd in de organisatie Stad-OCMW, zowel intern als extern. “Veranderingen die er op gericht waren om de interne werkregeling te vereenvoudigen, te optimaliseren en te moderniseren. Veranderingen die er op gericht zijn om als organisatie onze 35.000 klanten, de inwoners van Lier en Hooikt op de best mogelijke manier van dienst te zijn en te helpen. Want dat is en blijft onze voornaamste opdracht: ten dienste staan van onze bevolking.” Ook de burgemeester beklemtoonde het belang avn een goede samenwerking tussen “de politiek” en het personeel.
Tot slot dankte hij politie en brandweer. De brandweer voor hun inzet tijdens de oprichting van de brandweerzone Rivierenland, maar vooral voor hun interventies die altijd op veel waardering konden rekenen. De politie die de laatste jaren onder zeer grote druk staat. Naast de “gewone” interventies is de druk op het korps toegenomen door verschillende overlastproblemen.

Voorzitter van het OCMW, Marleen Vanderpoorten, sloot zich aan bij de wensen van vorige sprekers. Ook zij drukte haar waardering uit voor het geleverde werk. Zij beklemtoonde vooral het werk met betrekking tot de integratie van Stad en OCMW. Ook de armoede in onze stad verdient de volle aandacht. “Tot slot wil ik de personeelsleden van het Paradijs bedanken voor de inspanningen die zij leverden om de financiële situatie onder controle te krijgen.”
Na de toespraken werden de gepensioneerde stadsmedewerkers in de bloemen gezet.
Na een walking dinner was er een optreden van de Headliners voorzien. De avond werd afgesloten met een afterparty tot in de vroege uurtjes. (MSL/Foto’s MSL-SDW)

Fotoreportage...

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet