Passie verhaal op de Grote Markt

Fotoreportage...

Lier: Op 24 maart 2018 om 20.00uur wordt het Passie verhaal op de Grote Markt opgevoerd in een moderne en eigentijdse regie van Johan De Paepe. De Grote Markt van Lier zal het toneel vormen om dit zo betekenisvolle verhaal over vriendschap, macht, verraad en verzoening, lijden en opoffering, zwakte, idealisme, afkeer en ongeloof, liefde, dood en verdriet, nieuw leven en hoop te vertellen.

Het Passieverhaal zelf gaat over de laatste dagen van Jezus van Nazareth en is het belangrijkste verhaal uit de christelijke traditie. Er wordt verteld over het Laatste Avondmaal, het verraad door Judas, Jezus' veroordeling, de kruisweg en de kruisiging. Maar daar eindigt het verhaal niet. Het Passieverhaal eindigt met Pasen: de verrijzenis van Jezus Christus.

De Passie is een multimediaal spektakel dat eenmalig op de Grote Markt in Lier zal opgevoerd worden. Het verhaal wordt in openlucht gebracht aan de hand van hedendaagse Nederlandstalige nummers van onder meer Bart Peeters en Bazart.

Organisatie, regie en cast
Bekende Vlamingen en lokaal talent werken op intense wijze samen om De Passie op te voeren. De cast bestaat onder meer uit Free Souffriau als Maria Magdalena, Ann Pira als Maria en Mark Tijsmans als Judas.
De Passie wordt geregisseerd door Johan De Paepe en Ward Bal en wordt getrokken door een grote groep vrijwilligers. Wim Selderslaghs, Filip Ceulemans, Anke Mertens en Kaatje De Meester vormen het organiserend kwartet.
“We hebben gekozen voor het passieverhaal volgens Johannes. Dit is het meest filosofische van de vier passieverhalen. Je moet niet alleen een mooie verpakking hebben, de inhoud moet ook blijven nazinderen”, zegt regisseur Johan De Paepe.

Waarom het Passieverhaal
"Omdat we geloven dat het lijdensverhaal van Jezus op een moderne, jonge manier kan gebracht worden. Zo willen we mensen verbinden en raken door ze kennis te laten maken met dit ijzersterke betekenisvolle verhaal over geloof, hoop en liefde."
“Ik kan de Passie vatten in drie V-woorden: Verhaal, Vormgeving en Verbinden. De Passie is een verhaal met inhoud. Het kruis staat centraal. Er is geen leven waar geen kruis in voorkomt. Iedereen heeft zij eigen kruisverhaal, een verhaal waar liefde en haat, macht en onmacht, verlangen en kunnen met elkaar botsen”, zegt Johan Bonny bisschop van het bisdom Antwerpen.
“Hoe breng je dit verhaal in onze maatschappij? De Kerk heeft aan creatieve mensen gevraagd om de Passie te brengen in de vorm van poëzie en muziek, klank en beeld”, gaat Bonny verder.
De derde V staat voor Verbinding. Het passie verhaal brengt mensen dichter bij elkaar, zowel jang als oud”, besluit Bonny.

Geschiedenis van de Passie
In 2006 werd voor het eerst The Manchester Passion opgevoerd. Het lijdensverhaal van Jezus Christus wordt op een eigentijdse en toegankelijke manier verteld in een mix van toneel, muziek en projectie.
Vijf jaar later werd The Passion voor het eerst in Gouda in Nederland opgevoerd. Het werd nadien een groots jaarlijks evenement dat naast de vele toeschouwers op locatie ook op een groot tv-publiek kon rekenen. Zo volgenden in 2017 ruim 3,2 miljoen mensen The Passion in Leeuwarden op hun tv-scherm.
Op 17 april 2014 organiseerde men voor de eerste keer in Vlaanderen De Passie met als gaststad Merchtem. Deze editie kon onder meer rekenen op Rik Torfs als verteller en Geena Lisa als Maria.
Op 19 maart 2016 volgde de tweede editie in leper. Deze editie werd het lijdensverhaal van Jezus verbonden met het lijden in Wereldoorlog I. Deze editie kon toppers als Bob De Moor en Mathias Sercu strikken.

Rond de Passie
De Passie is veel meer dan alleen een eenmalig optreden. Ook vóór 24 maart gebeurt er heel veel naar aanloop van het evenement.

De tocht van het Kruis
Het Passiekruis zal vanuit de vorige gaststad leper een hele tocht maken naar Lier. Het wordt gedragen door verschillende plaatselijke jeugdbewegingen en doet enkele steden en gemeenten aan op haar tocht.
- 14 februari 2018 – leper. Op Aswoensdag -aan het begin van de vasten- start ce tocht van het kruis met een Aswoensdagviering om 18u in de Sint Jacobskerk op het Guido Gezelleplein in leper. Zo wordt de vasten op een originele manier ingezet. Nadien gaat de tocht vereer naar volgende steden met op elke stopplaats aansluitend een eucharistieviering of wake.
- 17 en 23 februari 2018 - Roeselare
- 25 februari 2018 - Sint-Amandsberg
- 3 maart 2018 - Dendermonde
- 11, 16 en 17 maart 2018 - Puurs
- 18 maart 2018 – Mechelen
In Mechelen zal het kruis om 10u vertrekken aan de Brusselpoort naar de Sint-Romboutskathedraal. Daar zal kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, voorgaan in een eucharistieviering.
- 23 maart 2018 - Lier Op 24 maart - de dag van De Passie - zal het kruis op het podium gedragen worden tijdens het spektakel.

Diverse activiteiten
- Op de dag van de Passie vindt ook Vormelingendag plaats. Meer dan 2.000 vormelingen komen die dag samen om na te denken over hun engagement om gevormd te worden.
- Voor de scholen en de jeugdbewegingen is er een lessenpakket voor godsdienstleerkrachten ontwikkeld.
- Om 17 uur zal Mgr Bonny voorgaan in een palmviering in de Sint-Gummaruskerk
- Voor de lekkerbekken heeft bakker Johan Hendrickx de passiekoek ontwikkeld.
- Als toeristisch aanbod is er in Lier een Passiewandeling voorzien. Je kan ook de Sint-Gummarustoren met zijn 296 trappen beklimmen.
- Met de Koninklijke Moedige bootvissers kan je Lier vanop het water ontdekken.

 

Meer details over de tocht vind je op www.depassie.be

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet