Monika Triest: “Wat zoudt gij zonder ‘t vrouwvolk zijn?”

Fotoreortage...

Lier: Op uitnodiging van Zonta club Lier stelde Monika Triest, feministe in hart en nieren, haar nieuwste boek “Wat zoudt gij zonder ‘t vrouwvolk zijn?” voor in het stadhuis.
Monika Triest, gewezen professor Vrouwenstudies aan de Universiteit van Amsterdam, onderzoekster en schrijfster, heeft vele verhalen en feiten verzameld in dit nieuw boek en geeft haar eigen visie op de geschiedenis van het feminisme in België.

Het feminisme is allesbehalve dood.
Heeft het feminisme zijn doelstellingen bereikt? Zo ja, dan zou de gelijkheid tussen man en vrouw een feit zijn. Het recht van elk persoon om zich volledig te kunnen ontplooien zou dan worden gegarandeerd dankzij een volgehouden principe van gelijke behandeling, stevig ingebed in een goede wetgeving en een rechtvaardig beleid. Maar anno 2018 moet er opnieuw actie worden gevoerd op Equal Pay Day, moeten vrouwen de straat op in protest omdat hun carrières minder waard blijken dan die van mannen, en liggen in sommige Europese landen wetsvoorstellen op tafel die het recht inzake abortus terugschroeven. Het feminisme is dus allesbehalve dood.
De voorbije 100-150 jaar brachten heel wat positieve evoluties op het sociale en politieke toneel, maar die veranderingen werden maar mogelijk dankzij de onvermoeibare inzet van geëngageerde mensen en bewegingen. Monika Triest heeft in hun midden gestaan. Zij was er bij toen de tweede feministische golf zich naar haar hoogtepunt werkte en ondervond zelf dat de weerstand tegen de gelijkheid van vrouwen en mannen groot bleef. Voor “Wat zoudt gij zonder ‘t vrouwvolk zijn?” putte Monika uit haar jaren lange ervaring als schrijfster, onderzoekster en activiste. Het resultaat werd dit overzicht van een aantal kernfiguren en belangrijke kantelmomenten in de bewogen geschiedenis van het Belgische feminisme.

Monika Triest
Geboren in 1941 in Aalst, voltooide haar studie klassieke filologie aan de universiteit van Gent. Daarna week ze uit naar andere oorden zoals Duitsland, Canada en USA, waar ze vanaf eind jaren 1960 de sociale beweging actief meemaakte en feministe werd. Terug in Europa zette ze zich in voor het onderwijs in België en Nederland als docente, nderzoekster en publiciste. Aan de Universiteit van Amsterdam beklede ze eind jaren 1980 de eerste leerstoel Vrouwenstudies. SInds ze officieel op rust is gesteld, wijdt ze al haar tijd aan onderzoek en publicaties over uiteenlopende onderwerpen zoals begijnen, landvoogdessen, heksen en de geschiedenis van het feminisme in België.

Zonta
Zonta Club Lier maakt deel uit van Zonta International. Zontaleden zetten hun diverse talenten in om mondig en actief de gelijkheid van vrouwen te verdedigen. Zonta is neutraal, niet partij- of religie gebonden. De organisatie telt wereldwijd ongeveer 35.000 leden, in meer dan 1.100 clubs, verspreid over 66 landen. (MSL/foto’s MSL)

 

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet