Nationale feestdag – Te Deum in Sint Gummaruskerk

Fotoreportage...

Lier: Op 21 juli werd de Nationale Feestdag in Lier gevierd met het Te Deum in de Sint Gummaruskerk. Nadien trokken de burgemeester, afgevaardigden van verschillende politieke partijen, de politie, de brandweer, de oud-strijders en afvaardigingen van de militaire overheden voorafgegaan door de stadsharmonie Leo XIII, naar het herdenkingsmonument van de gesneuvelden. Daar werden bloemen neergelegd. Nadien volgde de 21 juli toespraak (zie verder) van de burgemeester op het stadhuis. De plechtigheid werd afgesloten met een receptie.

Nationale feestdag
De nationale feestdag van België wordt gevierd op 21 juli. Het is de datum waarop in 1831 de eerste koning der Belgen, Leopold van Saksen-Coburg-Gotha, de grondwettelijke eed aflegde als koning.
Na de Belgische Revolutie in 1830, die leidde tot de Belgische onafhankelijkheid, werd door het Nationaal Congres besloten van België een koninkrijk te maken. Datzelfde congres riep Leopold van Saksen-Coburg-Gotha op 4 juni 1831 uit tot eerste Koning der Belgen.
De koning kwam per boot van Engeland en kwam aan in Calais waarna hij per koets naar De Panne werd gebracht. Hij trok verder door het land en op 21 juli 1831 legde hij op het Koningsplein te Brussel de grondwettelijke eed af als eerste koning der Belgen.

Te Deum
Bij plechtige dankdiensten, na processies en bij liturgische diensten voor de vorst(in), wordt nog vaak het Te Deum gezongen. Het Te Deum (de eerste twee woorden van Te Deum laudamus, Latijn voor "Wij loven U, O God") is een hymne op basis van de Bijbel, die in de liturgie van de christelijke kerken waaronder ook de Rooms-Katholieke Kerk gebruikt wordt. (MSL/foto’s KSL)

Toespraak van de burgemeester 21 juli 2017

Dames en Heren genodigden,
Vertegenwoordigers van de militaire en de geestelijke  overheid,
Collega’s uit het schepencollege , de gemeenteraad en de OCMW-raad,
Ere-mandatarissen,
Mijnheer de korpschef,

21 juli betekent de Nationale Feestdag. 
21 juli is de datum waarop in 1831 de eerste Koning, Leopold van Saksen-Coburg-Gotha, de grondwettelijke eed aflegde als Koning van de nieuwe staat België. Na de Belgische revolutie in 1830 werd door het Nationaal Congres beslist om in dit land een koninkrijk te installeren. Datzelfde Congres riep Leopold uit tot eerste Koning op 4 juni 1831. Leopold kwam per boot uit Engeland,  en werd via Calais   per koets naar De Panne gebracht. Hij trok verder door het land en legde op 21 juli 1831 op het koningsplein te Brussel de grondwettelijke eed af als eerste Koning.

Sinds 1831 is er heel wat veranderd in dit land. De politieke partijen zijn veranderd, er zijn nieuwe partijen gekomen, partijen zijn verdwenen, unitaire partijen bestaan niet meer, de politieke verhoudingen zijn grondig gewijzigd. Ook de instellingen en de staatsstructuur zijn meermaals aangepast aan de gewijzigde politieke realiteit. Soms uit eigen beweging, maar meestal gedwongen en gebaseerd op de wil van de kiezer. Men kan immers niet voorbijgaan aan de wens van de bevolking om te komen tot een moderne, vlot-lopende staatsmachine die ten dienste staat van de burgers en de bedrijven. Die aanpassingen en de implementatie van nieuwe structuren moeten permanent worden bestudeerd en doorgevoerd om te komen tot een geoliede staatsorganisatie.
Enkele dagen geleden schreef Bart Sturtewagen in De Standaard een editoriaal onder de titel “Eenvoud moet het doel zijn”. Vertrekkend van wat hij de chaos van het franstalige politieke toneel noemt, stelt hij zich de vraag hoe Brussel, Wallonië en de Federatie van beide weer regeerbaar kunnen worden, en voegt er aan toe dat iedereen nu kan merken hoe hopeloos complex de Belgische constructie aan Franstalige kant is. Om de cruciale vraag te stellen : “Leidt dat in 2019 tot de finale onmogelijkheid om nog een Belgische federale regering op de been te brengen ? “
Bij komt tot de volgende vaststelling : “ De noodzaak om bij een, onvermijdelijke, zevende staatshervorming in de eerste plaats in te zetten op de vereenvoudiging en de efficiëntie van de instellingen, is wel onmiskenbaar.” En hij gaat verder : “eenvoud moet het doel zijn van elke hervormingspoging…..De al te complexe structuren zijn er gekomen omdat er evenwichten en beschermingsmechanismen moesten worden uitgebouwd. Alles is daarbij aan alles gekoppeld. Zo geraakte het hele systeem vergrendeld. Al enkele jaren groeit het besef dat deze politieke technologie uitgeleefd is.” Tot daar Bart Sturtewagen in De Standaard.
Naast deze nationale politieke realiteit, worden we ook geconfronteerd met enkele grote Europese problemen : de migranten- en vluchtelingenproblematiek, de toekomst van Europa zelf. Daarenboven staan onze Westerse waarden en verworvenheden onder druk van bepaalde groepen. De gevechten die wij in het verleden hebben gevoerd voor het behoud van de democratische principes zoals de gelijkheid tussen man en vrouw, de vrijheid van godsdienst, de persvrijheid, vrije verkiezingen, om nog maar te zwijgen van het afschaffen van de doodstraf, mogen niet tevergeefs zijn geweest. Deze principes mogen niet in vraag worden gesteld.
Er is ook een belangrijk lichtpunt in de huidige situatie in België en Europa, nl. de economische heropleving die positieve vooruitzichten rechtvaardigt. Wij moeten van deze situatie gebruik maken om onze toekomst veilig te stellen.
21 juli is het uitgelezen moment waarop iedereen zou moeten nadenken over de toekomst van dit land : hoe organiseren wij het ? Hoe verdedigen wij onze waarden ? Hoe consolideren wij onze economische groei ?  Samen met Bart Sturtewagen meen ik dat die denkoefening dringend en ernstig moet gedaan worden door alle verantwoordelijken in dit land. Zij en wij allen hebben de plicht om hieraan mee te werken.

Frank Boogaerts
Burgemeester
21 juli 2017

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet