Chiro St Gummarus (jongens) Lier  viert “75 jaar in beweging”!

Lier: De viering 75 jaar chiro St Gummarus werd ingezet  met een feestelijke eucharistieviering in de St Gummaruskerk te Lier. Meer dan 250 leden, oud leden en sympathisanten woonden deze plechtige viering bij voor en door de Chiro. Onder andere het koor en de muziekkapel zorgden voor de muzikale omlijsting.
Na de viering ging het samen in stoet naar de  Chirolokalen met de muziekkapel voorop. Daar volgde een toespraak van Kris Wuyts, volwassen begeleider.
“75 jaar chiro doet wat met een mens… Ooit heeft Willem Vermandere gezongen over een steen die hij heeft verlegt in een rivier op aarde waardoor die rivier nooit meer hetzelfde stroomde als ooit tevoren… Zo heeft ook onze Chiro heel wat figuurlijke stenen verlegt bij heel wat leden en leiding gedurende die 75 jaar Chiro waardoor hun leven er totaal anders is gaan uitzien als dat het ooit zou kunnen geweest zijn.
Aan Chiro doen is niet zomaar even een hobby uitoefenen, het is een manier van leven, een manier van sociaal omgaan met leeftijdsgenoten. Het is een bepaalde manier van in het leven staan. Kijken naar de wereld om ons heen om dan alles met een speels, creatief maar ook soms kritisch sausje te overgieten. Het is met vrienden en leeftijdgenoten kleine stappen zetten om grootse dingen te realiseren… Want 75 jaar op weg zijn mag best wel heel groots genoemd worden. Dit is niet iedereen gegeven.
Elke persoon die maar iets met onze Chiro te maken heeft gehad - lid, leider, ouder en sympathisant - heeft op zijn of haar manier, hoe groot of hoe klein het ook mogen zijn, bijgedragen tot wat Chiro Sint-Gummarus nu is en in de toekomst nog zal zijn. Iedereen heeft zijn eigen steentje bijgedragen en verlegd in onze Chiro-stroom hier in Lier op aarde en mee invloed gehad op onze manier van leven en het met elkaar omgaan.”

Na de toespraak volgde een receptie op de binnenkoer met een reuzetaart voor ongeveer 300 personen. Iedereen kon ook nog de uitgebreide archieftentoonstelling bezoeken.

Feestweekend
Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 september is er een groots feestweekend gepland.
In het najaar 2017 verschijnt het jubileumboek “75 jaar Chiro St Gummarus”. Het wordt een bruisend boek boordevol “weet-je-nog-datjes”, anekdoten en impressies recht uit het Chirohart. (MSL/foto’s MSL-SDW)

Meer informatie: www.chirolier.be

Korte historiek Chiro St Gummarus Lier

E.H. Van Aken, toenmalig onderpastoor van parochie St. Gummarus, oordeelde in 1942 dat het zondagspatronaat, de toenmalige Lierse jongerenwerking, verouderd was en zocht naar vernieuwing. “Chiro nationaal” bestond sinds 1934 en leek hem een ideale oplossing. Het was in de vooravond van woensdag 27 mei 1942, in volle oorlogsjaren, dat een zevental jongens tussen 12 en 15 jaar, samen met een drietal leiders, waaronder de eerste groepsleider André van In, bijeenkwamen en dat met een enthousiaste “Christus Koning Trouw” Chiro St. Gummarus van start ging. Het was een schot in de roos en korte tijd nadien waren er reeds 80 leden.
Onder impuls van onze Chiro werden verscheidene nieuwe chirogroepen opgericht op Lisp, te Emblem, te Kessel, te Berlaar-Heikant en te Wommelgem. De toekomstige leiders van die groepen liepen eerst bij ons stage.
In 1963 ontstond vanuit onze chiro de jongerengemeenschap “Jokonta”, in eerste instantie bedoeld voor jongeren die niet bij een jeugdbeweging waren aangesloten of voor jongeren die geen leider wensten te worden. Er werden binnen Jokonta allerlei activiteiten georganiseerd zoals dans-, quis- en filmavonden, debatten, reizen. In het begin van de jaren ‘70 waren er meer dan 500 leden. Jokonta werd opgedoekt in 1984.
Een zwarte bladzijde in onze geschiedenis is het onverwachte overlijden van proost E.H. Peeters tijdens een bergtocht met de oudste leden in Zwitserland op 25 juli 1969. E.H Peeters was een vurige en overtuigde proost met een groot chirohart.
Een apart hoofdstuk in onze chirogeschiedenis is ongetwijfeld de muziekkapel.Reeds van in de beginperiode werd gestart met het opleiden van klaroenblazers, kort nadien volgden de landsknecht- en marstrommels. In de gouden jaren, tussen 1950 en 1962, marcheerden we meerdere keren per jaar met onze muziekkapel door de straten voor tal van gelegenheden.
Van 1942 tot 2002 was onze chiro gehuisvest in het legendarische “Kranske” in de Kerkstraat. In 2002 werd de campus van het Kranske spijtig genoeg verkocht en was onze chiro verplicht hun vertrouwde lokalen te verlaten. Het was een afscheid met veel nostalgische gevoelens. Na wat zoekwerk vonden we van 2002 tot 2005 onderdak in een tochtig gebouw op de campus van de Dungelhoefkazerne. Het enige pluspunt was dat we daar een prachtig speelveld ter beschikking hadden.
De parochie H. Hart bood in 2006 de nog leegstaande lokalen aan in de Boomlaarstraat, waar ook chiro H. Hart was gevestigd. Omdat deze lokalen bouwvallig waren verklaard was een totale renovatie noodzakelijk. Onder impuls van boegbeeld Patje (Patrick Cool) en met hulp van gemotiveerde oudleiding (zoals Jan Mijlemans en vele anderen) ouders en leiding werd gestart met de renovatiewerken. Het resultaat is fantastisch, een schoolvoorbeeld van “waar een wil is, is een weg”. We zijn de harde werkers ontzettend en blijvend dankbaar.
Op 19 september 2009 werden de lokalen plechtig geopend, kort nadien werden ook de speelplaats en de meisjeslokalen volledig vernieuwd.

Fotoreportage...

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet