11 juli viering op stadhuis en Grote Markt

Lier: Ter gelegenheid van het feest van de Vlaamse Gemeenschap werd op 6 juli 2017 in het stadhuis een academische zitting gehouden. Deze viering werd opgeluisterd door leerlingen van de Stedelijke Academie voor Word en Dans (SAMWD).  Burgemeester Frank Boogaerts hield voor de genodigden zijn 11 juli toespraak.
De burgemeester betreurde dat 11 juli nog geen officiële verlofdag is voor alle Vlamingen. Hij ging nog even in op het feit dat een slecht georganiseer Vlaams legertje een grootmacht, de Franse bezetter, versloeg. Boogaerts gaf een overzicht hoe Vlaanderen er op het huidige ogenblik aan toe is.

“Op economisch vlak boekt Vlaanderen mooie resultaten. De economie trekt aan en alle specialisten voorspellen een verdere economische groei. Zowel de internationale economische toestand als de regeringsmaatregelen  hebben daartoe bijgedragen. Wij profiteren nu van de gevoerde politiek : verstandig besparen om nadien opnieuw te groeien.
Wij moeten nu gebruik maken van deze gunstige situatie om ons voor te bereiden op de toekomst. Een toekomst die ons voor tal van belangrijke uitdagingen  stelt : de vergrijzing, de werkloosheid  - zeker van bepaalde moeilijke groepen -  , met als gevolg een toenemende druk op onze sociale zekerheid. Positief is te vernemen dat voor de allereerste keer sinds lang ons sociaal zekerheidssysteem  niet meer verlieslatend is. Om dat zo te houden  zullen verder de nodige maatregelen moeten worden genomen en inspanningen blijvend worden geleverd.”

De gelegenheidstoespraak wordt gebracht door Frans Crols, de vroegere hoofdredacteur van Trends en een prominente figuur in Vlaanderen.
Hij schetste de economische toestand van Vlaanderen en legde de nadruk op het belang van de Vlaamse bedrijven en de Vlaamse technologische ontwikkelingen in de wereld. Vlaanderen is innovatief, Vlaanderen expandeerde op alle domeinen. “Vlaanderen evolueert naar betere tijden.
Wij doen dit niet in België maar liefst in, wij moeten uitbreken en de republiek Vlaanderen invoeren.”

Aansluitend op de receptie werd op de Grote Markt, in het kader van Lier Centraal en Vlaanderen Feest, een kleinkunstprogramma geserveerd met klinkende namen uit het hedendaagse en vroegere Vlaamse kleinkunstrepertoire zoals Frimout, Barbara Dex, Della Bossies, Jelle Cleymans & Lucas Van den Eynde. (MSL/foto’s MSL)

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet