Stad richt proefopstelling in op Veemarkt vanaf 12 april

Lier: In het meerjarenplan 2014-2019 werd de fietsverbinding Zaat - Veemarkt opnieuw opgenomen. Ook de Veemarkt wordt hierbij aangepakt. Op het voorontwerp dat enkele jaren geleden werd voorgesteld aan de bewoners, werd een aantal aanpassingen genoteerd. Voor het studiebureau op basis daarvan een nieuw ontwerp opmaakt, richt de stad een proefopstelling in op de Veemarkt.

Met de ervaringen uit deze proefopstelling werkt het studiebureau het nieuw ontwerp verder uit. Eens dit klaar is, zullen het studiebureau en de stad het ontwerp opnieuw aan de bewoners voorstellen. De effectieve uitvoering van de her-aanleg is gepland in 2019.

De proefopstelling neemt in principe ongeveer 6 maanden in beslag, tenzij er uit de evaluaties (vlugger) andere conclusies getrokken kunnen worden.

Plaatsen proefopstelling op woensdag 12 april
De proefopstelling kan ingericht worden op woensdag 12 april. Om alles vlot te kunnen opstellen, zijn er die dag van uiterlijk 9 tot 16 uur een aantal verkeersmaatregelen nodig:
- Paul Krugerstraat is afgesloten tussen Berlaarsesteenweg en Veemarkt.
- Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in het verbindingsstraatje Veemarkt. Enkel verkeer richting Berlaarsesteenweg wordt toegelaten. Fietsers kunnen door in beide richtingen. Er wordt een omleiding voorzien via Leuvensevest en Aarschotsesteenweg.
- Veemarkt is afgesloten tussen Maasfortbaan en Berlaarsesteenweg. De rijrichting op de Veemarkt, kant woningen, wordt omgedraaid. Parking Zaat zal dus enkel te bereiken zijn via een omleiding langs Berlaarsesteenweg, Pastoriestraat en Maasfortbaan. Wegrijden kan vervolgens via Veemarkt, kant woningen.

Proefopstelling vanaf 12 april tot +/- eind september
Na de plaatsing op 12 april, is de verkeerssituatie van de proefopstelling meteen van kracht. De proefopstelling wordt in 2 fases uitgevoerd.

Fase 1: vanaf woensdag 12 april
Duur: +/- 6 maanden tenzij anders beslist door evaluatie
- De midden rijstrook langs weerszijden (komende van Maasfortbaan of P. Krugerstraat) wordt weggenomen. Om het gebruik van de strook te verhinderen worden er betonblokken geplaatst.
- De verkeerslichten zullen hierbij buiten werking gesteld worden.

Fase 2: start juli – eind september
Duur: +/- 3 maanden tenzij anders beslist door evaluatie
- De extra verbinding van P. Krugerstraat met Berlaarsesteenweg langs de woningen wordt afgesloten. Voor het kruispunt onmiddellijk rechts afslaan is dan niet meer mogelijk. De exacte plaatsing van de afsluiting in de straat wordt nog in detail bekeken.

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet