Criminaliteit daalt met tien procent

Lier: Burgemeester Frank Boogaerts en korpschef Werner  Cazaerck  stelden het jaarverslag 2016 van de politie voor.  De criminaliteit is gedaald van 2.803 in 2015 naar 2.529  in 2016. De meeste inbreuken die gepleegd worden zijn voornamelijk diefstal en afpersing, geweld tegen eigendom, misdrijven tegen de lichamelijke integriteit, verdovende middelen en dronkenschap of alcohol.

                                                                                                               2016      2015
1             Diefstal en afpersing                                                             825         990
2             Gewelddadige misdrijven tegen eigendommen                229         233
3             Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit                         208         230
4             Verdovende middelen                                                           240         225
5             Dronkenschap en alcohol                                                     135         137

Woninginbraken
“In 2016 bleven we werken op het fenomeen inbraken in woningen en gebouwen. We klokten af op 174 feiten wat in dalende trend blijft.  We betrapten twee verdachten op heterdaad en negen personen konden geïdentificeerd worden na onderzoek. Er werden 96 buurtonderzoeken uitgevoerd waarvan zeven een positief onderzoek opleverden. De oprichting van de BIN’s in de wijken Zevenbergen , Koningshooikt en Kloosterheide kende een succes want de inbraken daalden hier”, zegt korpschef Werner  Cazaerck. 

Drugs
“Eén van onze aandachtspunten voor 2016 was drugs. Voor 2016 stelden we 167 processen-verbaal op voor drugsbezit, 33 voor het voeren van handel, zeven voor drugsteelt, één voor humane doping en één voor het vergemakkelijken van gebruik. We arresteerden eenentwintig verdachten waarvan twaalf aangehouden werden en drie vrijgelaten onder voorwaarden. Er werden acties uitgevoerd in scholen en aantal kleine marihuana  plantages werden ontmanteld. Wij organiseerden ook 2 grote gecoördineerde acties waarbij vier grote operationele plantages werden ontmanteld. 820 planten werden vernietigd
450 gram geoogste marihuana werd in beslag genomen evenals een kleine drie ton materiaal voor het opzetten en uitbaten van de plantages.”

Verkeersveiligheid
“Op gebied van verkeersveiligheid is er hard gewerkt op snelheid, rijden onder invloed , zone 30 en hinderlijk parkeren. We maakten in totaal 6988 processen-verbaal op voor chauffeurs die te snel reden. 55 chauffeurs bliezen positief, in 2015 waren dit er nog 182. We controleerden 16 762 chauffeurs in zone 30 . Hierbij reed 88, 88% de toegelaten snelheid.  3207 personen ontvingen een proces-verbaal voor hinderlijk parkeren, in 2015 was dit cijfer 2573. We zagen ook een stijging in de processen-verbaal voor parkeren op een mindervalideplaats. Deze ging van 127 in 2015 naar 213 in 2016.”

Onze visie op de toekomst
“Voor 2017 zijn de volgende actiethema's prioriteit voor ons : drugsproblematiek,  handhaven zone 30, flexibel en efficiënter inzetten bij evenementen, wijkwerking en extremisme. Wij zullen ook werken met maandthema’s waarbij we een item in de aandacht zetten zoals GSM-gebruik achter het stuur of fietsgedrag.”

Maandthema’s 2017
Januari : verlichting fietsers, rijden onder invloed
Februari : negeren verkeerslichten
Maart : fietsgedrag
April : gebruik van de GSM aan het stuur
Mei : snelheid
Juni : einde schooljaar/overlast evenementen
Juli/augustus : zomerevenementen/zomerBOB
September : start van het schooljaar
Oktober : inbraken in woningen en gebouwen
November : kermis (toezicht en verkeersproblematiek)
December : kerstgebeuren/winterBOB

“Inbraken in woningen en gebouwen blijft een aandachtspunt. Wij zullen dus anti-inbraakacties blijven uitvoeren en interzonaal samenwerken. Wij zullen ook preventiecampagnes ondersteunen en onze burgers tips geven om hun woonplaats beter te beveiligen.

In 2017 blijven wij ons inzetten voor WODCA- en bobcampagnes van het BIVV. Rijden onder invloed is namelijk één van de belangrijke oorzaken bij verkeersongevallen . Voor alcohol en drugs zal er ook  gecontroleerd worden rond dancings en in uitgaansbuurten.

De opstart van een LIK is één van de grootste veranderingen intern. In het Lokaal Informatie Kruispunt zullen 2 medewerkers alle operationele informatie die opportuun is voor ons filteren. Zeker met de komst van onze ANPR camera's zullen zij een belangrijke signaalfunctie vervullen en zorgen voor een efficiënte aansturing van onze operationele ploegen.

De wijkagenten van de Lokale Politie Lier blijven een belangrijke antenne omtrent extremisme en radicalisering. Zij blijven opdrachten uitvoeren in verband met terugkeerders en zij zullen verder bijgeschoold worden”, besluit de korpschef. (MSL/foto’s MSL)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet