Beheersplan voor Begijnhof wordt opgesteld.

Lier: Het Liers Begijnhof is sedert 1939 een beschermd monument en sedert 1966 een beschermd landschap. In 1998 volgde de erkenning als UNESCO werelderfgoed. Om dit erfgoed in stand te kunnen houden kan de stad en het OCMW beroep doen op de overheid voor subsidiering. In 2003 werd de opdracht gegeven om een Masterplan op te stellen voor het Begijnhof. Het erfgoeddecreet van 2015 vereist een “beheersplan” om in de toekomst aanspraak te kunnen maken op een erfgoed premie (subsidie) bij restauratie en onderhoud. Met een goedgekeurd beheersplan kan tot 80% subsidie van de overheid bekomen worden.
Voor het Lierse Begijnhof dient men er rekening mee te houden dat er verschillende eigenaars zijn:  Stad Lier voor het openbaar domein, het OCMW is eigenaar van 2/3 van de woningen (60 gebouwen), de  Kerkfabriek is eigenaar van 1/3 van de woningen (30 gebouwen) en de kerk, drie woningen zijn in privaat bezit.  

Begin 2017 werd aan Barbara Van der Wee Architects en Sumresearch de opdracht gegeven voor “het ontwikkelen van een gedragen en eenduidige visie op het gebruik, beheer en ontwikkeling van het Begijnhof waarbij het creëren van een ‘levend erfgoed’, een historische context waar vandaag comfortabel in geleefd kan worden, centraal staat”.

Het beheersplan is een draaiboek voor het uitvoeren van effectief beheer in functie van het behoud van onroerend erfgoed met als doel het  ontwikkelen van een gebiedsgerichte lange termijnvisie
Dit plan heeft een looptijd van twintig jaar, tussentijdse aanpassingen zijn steeds mogelijk. Verder worden in dit plan beheers doelstellingen voor het erfgoed bepaald en worden concrete beheersmaatregelen vast gelegd. Ook dienen de werken bepaald te worden die voor een erfgoedpremie in aanmerking komen en welke werken vrijgesteld zijn van toelating

De opmaak van het beheersplan zou afgerond zijn tegen 1 juli 2017. Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft na indiening van het plan 90 dagen om het goed te keuren. Effectieve beheers en vernieuwingswerken kunnen ten vroegste starten tijden volgende legislatuur. (MSL/foto’s MSL)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet