Jeugdwerkloosheid bij Lierse jeugd stijgt

Lier: Niettegenstaande de werkloosheid in Vlaanderen daalt met 4,8 procent trekt deze tendens zich niet door naar de jongeren in Lier. Het aantal jongeren in Lier dat geen job heeft blijft quasi stationair. In 2016 telde Lier 264 jongeren die werk zochten. In 2017 zijn het er 265.
“Inspanningen blijven noodzakelijk om de werkloosheid bij de jongeren verder aan te pakken. Doorgedreven acties van alle partners blijven nodig voor alle laaggeschoolde werklozen maar vooral ook voor werkzoekende jongeren van allochtone oorsprong”, zegt Marleen Vanderpoorten, schepen van Welzijn en voorzitter van het OCMW.

Als we vergelijken met de regio Mechelen (-2,3 procent) en Vlaanderen (-5,2 procent) zien we dat de jongeren in Lier (+0,4 procent) het moeilijker hebben dan in de rest van Vlaanderen. Nochtans zagen we in Lier de voorbije maanden een positieve trend, maar deze heeft zich niet doorgezet in april van dit jaar”, zegt Gert Fontyn van VDAB-Werkwinkel Lier.
“Als we de gegevens van de jongeren nader bekijken is het duidelijk dat het vooral de laaggeschoolde jongeren zijn die het moeilijk hebben om aan een job te geraken. De werkloosheid stijgt hier met 2,5 procent. Ook de werkloosheid bij de groep midden geschoolde jongeren stijgt met 7,3 procent. In Vlaanderen kennen we een meer positieve evolutie respectievelijk -4,6 procent en -5 procent. Bij hoger geschoolden liggen de werkloosheidscijfer dan weer veel beter dan in Vlaanderen. In Lier is er een daling met -37,5 procent in Vlaanderen is dit -10,2 procent”, aldus Fontyn.
“De toename van de werkloosheid bij jongeren is toe te schrijven aan het toegenomen aantal werkzoekenden van allochtone origine. Hierbij zien we een stijging van 23 naar 32 jongeren van Aziatische origine, vooral afkomstig uit Afghanistan. Bij de midden geschoolden zien we dat het grootste deel van deze jongeren uit een beroepsrichting komt, namelijk 45 van de 88 werklozen.” (MSL/foto MSL)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet