Oefening 'Pallieter' in kader noodplanning

Lier: Op donderdag 18 mei organiseerde de stad, in samenwerking met de Hulpverleningszones Rivierenland en Rand, het Heilig Hartziekenhuis, de Lokale Politie Lier en nog enkele andere partners, een grote rampoefening. Deze vond plaats in en rond de Pallietertunnel op de Ring (R16). In de tunnel werden de hulpverleners geconfronteerd met drie incidenten. Een voertuig dat de tunnelwand raakte ging over de kop en rijdt een tweede voertuig aan dat op de zij komt te liggen, Een derde voertuig botst in de file op een pick-up.

Aan de rampenoefening namen maar liefst 110 hulpverleners en figuranten deel. De rampoefening Pallieter,  is er gekomen omdat de hulp- en stadsdiensten nu geconfronteerd worden met nieuwe infrastructuur die specifieke afspraken vraagt in het kader van hulpverlening. In de weken voorafgaand aan de oefening bekeken de verschillende disciplines (brandweer, politie en medische diensten) individueel op welke manier ze een zwaar incident in de tunnel onder de Mechelsesteenweg zouden aanpakken. Tijdens de rampoefening moesten die verschillende benaderingen samenvloeien in één gecoördineerde hulpverlening.

De oefenbegeleiding was zeer tevreden over het verloop van de oefening. “De deelnemers toonden een enorme inzet en dankzij de vele figuranten en het voorbereidende werk (o.a. de wrakken die door CNS geleverd werden) konden we van een zeer realistische oefening spreken”.

Op basis van de ervaringen tijdens de oefening, worden er verdere concrete en praktische afspraken gemaakt. Het werk stopt uiteraard met andere woorden niet na de evaluatie van een oefening zelf. In de schoot van de stedelijke Veiligheidscel zal een specifieke actiekaart voor de Pallietertunnel uitgewerkt worden, rekening houdend met de lessen die getrokken worden uit de oefening. (MSL/ foto’s MSL-SDW-KSL-TJL  en LSL)

Fotoreportage...

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet