Clowns in Heilig Hartziekenhuis

Lier: Het Heilig-Hartziekenhuis van Lier startte recent een samenwerking met Clownsense, een onafhankelijke organisatie met als doel het professionaliseren van de clownerie in de zorg. Zo zullen er voortaan regelmatig ziekenhuisclowns in spe over de vloer komen op de afdeling pediatrie.

Dat een ziekenhuisbezoek voor een kind en zijn ouders een ingrijpende en stresserende gebeurtenis is, hoeft geen betoog. Kindvriendelijkheid is dan ook essentieel in alles wat er gebeurt op enerzijds de kinderafdeling en anderzijds op de plaatsen waar kinderen komen doorheen het hele ziekenhuis. Alles wordt zoveel mogelijk afgestemd op de leefwereld van het kind.

“Naast de specifieke (para)medische en verpleegkundige zorg heeft elke medewerker die betrokken is bij de zorg aan kinderen dan ook als opdracht elk kind centraal te stellen en het ziek zijn een juiste plaats te geven binnen dit kind-zijn. Een heel team van o.a. artsen, verpleegkundigen , psychosociale en spelbegeleiders staat hiervoor dag in, dag uit klaar en tracht het verblijf of een bezoek aan het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te laten verlopen” vertelt zorgcoördinator Brigitte Reyntjens.
“Om ons kindvriendelijk beleid te ondersteunen zijn er reeds verschillende initiatieven en projecten opgezet: een kinderwebsite, prentenboeken specifiek voor de afdeling, kindvriendelijke onderzoeks- en behandelkamer, … en sinds kort de samenwerking met Clownsense.”

ClownSense is een onafhankelijke organisatie met als doel het ondersteunen en professionaliseren van de clownerie. ClownSense biedt o.a. een professionele opleiding voor mensen die geïnteresseerd zijn in dit vak. Zowel voor mensen die clown willen worden, als voor mensen die in de zorg werken en via clownstechnieken hun vak willen verdiepen. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het opdoen van praktijkervaring onder professionele begeleiding van ervaren ziekenhuisclowns. “Hiervoor zijn “clowns in spe“ meer dan welkom op onze kinderafdeling: sinds september 2016 vertoeven er regelmatig student-ziekenhuisclowns in het ziekenhuis die bij jong en oud een glimlach op de lippen toveren en de stress van het ziekenhuisbezoek even doen vergeten” aldus Brigitte Reyntjens.

De meerwaarde van een clown in de zorg
Iedereen die in de zorg een interventie doet is deel van het proces dat een patiënt doormaakt. Een clown is hierin niet anders. “Er zijn steeds meer internationale studies die de impact van clowns in een ziekenhuis onderzoeken. De resultaten zijn zeer boeiend” vertelt Jan Dillen, een van de oprichters van Clownsense. “Kinderen beleven het ziekenhuisbezoek positiever. Het kind wordt empowerd, krijgt de mogelijkheid weer te spelen, kind te zijn. De clown reikt mogelijkheden aan om de situatie te relativeren, van lachen tot het uiten van frustraties, angst, verdriet of boosheid.”

Dr. Kristien Garmyn, kinderarts in het Heilig-Hartziekenhuis bevestigt: ”De effecten van een clowns-bezoek zijn niet te onderschatten: lachen brengt zuurstof naar het lichaam en de organen. Het werkt stress verlagend, kinderen slapen en eten beter, wat de algehele weerstand vergroot. Endorfines worden aangemaakt, wat pijnstillend werkt en wat soms maakt dat er minder medicijnen nodig zijn. Ook ontstaat er een betere communicatie tussen de patiënt en de andere zorgverleners en helpen clowns bij de vermenselijking van de gezondheidszorg. Niets dan voordelen dus.” (MSL/foto’s MSL)

Meer informatie: www.clownsense.eu

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet