Snelheidswijziging op de Ring in Lier

Lier: Vanaf 1 januari 2017 gelden er op de Ring rond Lier andere maximum snelheden. Op het grootste gedeelte van die Ring mag je dan maximaal 70 kilometer per uur rijden.
Opgelet de nieuwe verkeersborden staan nu al op sommige plaatsen van de Ring en zijn dus nu reeds van kracht!

Op 1 januari wordt 70 km/u de officiële norm buiten de bebouwde kom in Vlaanderen. Dit moet meer duidelijkheid langs de weg en meer verkeersveiligheid op de weg te creëren. De regel geldt niet voor wegen met twee rijvakken in iedere richting gescheiden door een middenberm. Daar blijft de norm 120 km/u tenzij anders vermeld. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakt van de vereenvoudiging van de snelheidsregimes echter gebruik om ook op een aantal van deze wegen de snelheid te verlagen om het verkeer er veiliger te laten verlopen.
 
Een van de wegen waar dit het geval is, is de Ring rond Lier. Hier gold voor een deel van de Ring (tussen Boomlaarstraat en Aarschotsesteenweg) al een snelheidsregime van 70 km/u. Dat zal nu uitgebreid worden tot net voorbij de aansluiting met de Antwerpsesteenweg.

Het verkeer op de Ring zal tussen Plaslaar en Aarschotsesteenweg voortaan hoogstens 70 km/u mogen rijden. De Ring ten noorden van Plaslaar houdt het bestaande snelheidsregime van 90 km/u.
 
De reden voor de uitbreiding van de zone 70 op de Ring is de veiligheid. Op het deel van de Ring tussen Antwerpsesteenweg en Boomlaarstraat zijn er immers verschillende aansluitingen (zijwegen, toegangen). Dat maakt het gevaarlijk inrijden of uitdraaien als doorgaand verkeer 90 km/u rijdt. Daarnaast is er op een deel van dit traject geen vrijliggend fietspad voorzien, waardoor fietsers niet veilig en comfortabel kunnen fietsen langs het snel voorbij rijdende verkeer.
 
De algemene regel en het wegnemen van overbodig geworden borden gaat in vanaf 1 januari 2017. Omdat het in het geval van de Ring in Lier gaat om een weg die volgens de algemene regel (zonder borden) een snelheidsregime van 120 km/u heeft, die nu verandert naar een snelheidsbeperking van 70 km/u, worden nieuwe borden geplaatst. Het plaatsen van deze borden is al gestart. Hou rekening met deze aanpassing wanneer je op de Ring rijdt! (MSL)
 

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet