Nieuwjaarsreceptie op Grote Markt

Lier: Het stadsbestuur hield de traditionele nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt. Misschien iets minder volk dan vorig jaar - de dag voordien was het spekglad op de Grote Markt – maar toch een gezellige bedoening waar heel wat Lierenaars op af kwamen. Aan hapjes en drankjes ontbrak het zeker niet. Gebakken haring van de bootvissers, smoutebollen, soep, Castiliaanse schotel, wijn, bier gingen vlot in de ogenschijnlijk hongerige magen. De reuzetaart van de Lierse Bakkersbond mocht zeker niet ontbreken. “De taart is 2,40m op 1,20m groot. Er zitten 12 liter eieren in, 6kg bloem, 6kg suiker,35 liter slaagroom en 10kg vers fruit. Van deze taart kunnen we minstens 600 man laten proeven. Wij hebben met 4 man drie uur aan de afwerking gewerkt. De biscuit zelf hebben we natuurlijk in de bakkerij gemaakt”, legt bakker Johan Hendrickx uit.
Voor de allerkleinsten was een kermismolen voorzien de ganse tijd druk bezocht werd.

Burgemeester Frank Boogaerts hielt zijn gebruikelijke nieuwjaarstoespraak.
Na zijn wensen voor een gezond , veilig, succesvol en gelukkig 2017 stond hij even stil bij de moorddadige aanslagen in ons land. “Laat ons hopen dat die waanzin spoedig zal eindigen.
Die onaanvaardbare moordaanslagen maken het werk van de overheden natuurlijk niet gemakkelijker, ook niet op het lokale niveau. Toch moeten we verder werken.”
Verder gaf hij een overzicht van de realisaties in 2016. Heraanleg van het fietspad op de Antwerpsesteenweg, Led-verlichting  van de Binnenete, Gratis ophaling van de roze zakken, 5 uur gratis parkeren op de parking Tramweglei,  opening van 15 nieuwe handelszaken in het kernwinkelgebied dank zij de premie hiervoor vanwege de Stad, biologische slibbehandeling op de Binnennete  met een daling van 50% van het slib; de kant van het stadspark wordt in 2017 behandeld, inrichting van 2 extra punten voor het ontlenen van Bluebikes,  de invoering van het gratis half uur parkeren in de ganse stad; we zijn geëindigd op 251.489 gratis tickets  in 2016.
“Van in het begin van deze bestuursperiode heeft het stadsbestuur verstandige en noodzakelijke besparingen doorgevoerd. Samen met de diensten hebben wij bewezen dat dit kan, zonder dat de dienstverlening vermindert. Net als de vorige jaren hebben wij  weer een overschot hebben kunnen boeken op de rekeningen van het jaar 2015 door een zuinig beleid, en door het zeer kort opvolgen van de uitgaven en de inkomsten. Dat heeft ons dan weer toegelaten om extra investeringen te doen, én bovendien ook nog onze  schuld verder af te bouwen (zelfs meer dan gepland ). Besparen zonder iemand pijn te doen om nadien te kunnen groeien, zoals het de plicht is van een goed huisvader en –moeder.”
“Wij zullen verdergaan met  de heraanleg of de planning van voetpaden, fietspaden en straten in onze stad, zaken waar iedere stadsgenoot echt iets aan heeft. Er wordt voor 100.000 Euro extra geïnvesteerd bovenop het eerder geplande.  Zo zijn straten die vele jaren stiefmoederlijk werden behandeld nu ingeschreven om voorbereidende studie en ontwerpkosten toe te laten (Eeuwfeestlaan, Guldensporenlaan, Berlarij ) . De Sint-Gummarusstraat , de Kan. Davidlaan , de Putsesteenweg, de Spekkestraat, het Leike……worden heraangelegd. De verlichting  in de binnenstad zal verder vervangen worden door energiezuinige LED-verlichting, en de vesten zullen verlicht worden om er een veilige weg voor de fietsende schoolgaande jeugd en sporters van te maken.”
De stad blijft de kleinhandel in de stad steunen. Er worden acties ondernomen om overlast en criminaliteit terug te dringen. “De criminaliteit in al haar vormen is in Lier het voorbije jaar weer  teruggedrongen. De installatie van ANPR-camera’s op de invalswegen om controle te kunnen uitoefenen op inkomende en uitrijdende auto’s zal starten in de loop van 2017, alle camera’s in de binnenstad worden vervangen door de modernste  toestellen; er zullen er ook enkele worden bijgeplaatst.”
“Begin dit jaar zal  een keuze gemaakt worden uit de offertes waarna de toewijzing kan gebeuren voor het project Normaalschool voor wonen en winkelen. Binnen zeer korte tijd zal ook de officiële start ondertekend worden voor de realisatie van een extra stedelijke sporthal op de terreinen van het Koninklijk Atheneum, zodat ook hier eindelijk na vele jaren ( 20 jaar ) voldaan wordt aan de vele beloften maar niet uitgevoerde plannen. Daarnaast gaan de onteigeningen op de Hoge Velden verder.”
Na zijn toespraak sneed burgemeester Boogaerts de reuze taart aan. De bakkers konden niet snel genoeg snijden om iedereen een stukje te bezorgen. De taart was in een minimum aan tijd totaal opgegeten… (MSL/foto’s MSL – SDW – KSL)

Fotoreportage...

Fotoreportage bootvissers...

 

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet