Nieuwjaarsreceptie stadspersoneel

Lier: In CC De Mol bood de stad Lier zijn personeel de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie aan. Als sprekers kwamen schepen Rik Pets, stadsecretaris Katleen Janssens, burgemeester Frank Boogaerts en OCMW voorzitter Marleen Vanderpoorten aan het woord. Na de toespraken werden de gepensioneerden in de bloemetjes gezet.
Schepen Rik Pets verwelkomde de talrijke aanwezigen en gaf het verloop van de festiviteit weer.
De reeks speeches werd geopend door stadssecretaris Katleen Janssens. “Door een effectievere personeelsinzet, kostenbesparing waar mogelijk hebben wij het financieel tekort tot een minimum kunnen herleiden zonder aan kwaliteit in te boeten. De verzekeringsportefeuille van de stad, het OCMW, de politie en Solag werden geoptimaliseerd zodat we heel wat minder premies dienen te betalen. Wij hebben ook voor meer transparantie gezorgd via efficiënte rapportering zodat wij steeds onze doelstellingen kunnen opvolgen en onze diensten kunnen verbeteren. Ik geloof nog steeds heel hard in een organisatie waar ook werk en privé goed op mekaar zijn afgestemd, waar het belangrijk is dat je flexibel kan werken, waar mensen kansen krijgen, waar we vooral belang hechten aan de talenten van mensen (en niet steeds bezig zijn met datgene waar iemand minder goed in is) en tot slot een organisatie waarin we vertrouwen stellen in elkaar. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de medewerkers in deze organisatie het goed voor hebben met hun werk, met de Stad en met het bestuur van deze Stad.”
Burgemeester Frank Boogaerts had het over de dienstverlening van de stad naar de burgers. In een recente enquete behaalde Lier, in een peiling van het Nieuwsblad een score van 6,99 op 10. Deze resultaten bewijzen dat onze Stad, de diensten, het personeel ten volle beseffen hoe belangrijk die dienstverlening is en er ook in slagen om die op een prachtige manier  uit te voeren. Ook de website van de stad scoort zeer goed. Ook op het vlak van stedelijke communicatie scoren wij zeer goed. Natuurlijk is overal verbetering mogelijk. De samenwerking tussen Stad en OCMW is al begonnen en zal nog worden uitgebreid. De samenwerking van de brandweer binnen de brandweerzone Rivierenland komt op volle toeren. De praktische realisatie van de Politie-associatie in onze regio wordt concreet. We zijn op de goede weg (dat bewijzen de onderzoeken ), wij worden als beleidsverantwoordelijken hierin gesteund door het personeel (dat voelen wij duidelijk ), de resultaten zijn er, en samen zullen we er verder aan werken.”
Marleen Vanderpoorten, voorzitter van het OCMW bedankte alle medewerkers voor hun inzet.
Wat betreft samenwerking tussen OCMW en de stad zijn wij er in geslaagd om bepaalde diensten samen te brengen zoals de dienst vastgoed, het secretariaat, de IT dienst, de juridische dienst, de communicatiedienst. De technische diensten werden samengebracht in het Schapenkot en de administratieve diensten op de Dungelhoeff. Met deze samenvoeging hebben wij heel wat efficiëntiewinsten kunnen realiseren. We dienen nog intensiever te werken aan ee oplossing wat betreft het hoog aantal leefloners in onze stad. Het voorbije jaar zijn ook heel wat inspanningen geleverd om de financiële situatie van WZC Paradijs onder controle te krijgen. Dank zij de enorme inzet van al het personeel is dit in grote mate gelukt.”

Tot slot van het officiële gedeelte werden de gepensioneerden van stad en OCMW in de bloemen gezet. Van de twaalf gepensioneerden waren er slecht vijf aanwezig.

De stad bood alle aanwezigen een gesmaakte walking dinner aan. De avond werd afgesloten met een optreden van de cover groep “Lost Souls and Friends”. De festiviteit werd afgesloten met een gezellige afterparty. (MSL/foto’s MSL-SDW)

Fotoreportage...

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet