Nieuwjaarsreceptie Vlaams Belang: scherpe kritiek op alles

Lier: Voor een 45-tal aanwezigen hield Vlaams Belang zijn nieuwjaarsreceptie in De Lispenaar.
In zijn nieuwjaarstoespraak kondigde voorzitter Bart Verhoeven aan dat het Vlaams Belang zijn ledenaantal in Lier en Koningshooikt met 20% zag stijgen. “Meer en meer mensen klimmen opnieuw op die barricaden om samen met ons, schouder aan schouder, zij aan zij die laatste, maar zo belangrijke lijn van verzet te vormen. Verzet tegen de politieke graaicultuur, verzet tegen de aanval op onze tradities en waarden, verzet tegen de islamisering, verzet om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen. Ook verzet tegen de onkunde van het huidige stadsbestuur van N-VA en Open VLD, die er maar niet in slaagt om de beloofde verandering waar te maken ”, begint een strijdvaardige voorzitter zijn toespraak.  De slechtwerkende OCT’s, de verhoging van de afvalbijdrage, de leegstand, de schrijnende armoedecijfers, het hoog aantal leefloners, het niet realiseren van een sporthal op de Hoge Velden werden zwaar gehekeld.
En de zware kritiek ging verder: “Dat N-VA en Open VLD niet de verandering kunnen en zullen brengen beseffen ze ondertussen zelf. Uit gebrek aan eigen goede ideeën en structurele oplossingen voor de problemen die er in Lier zijn, uit absolute wanhoop om toch iets te kunnen verwezenlijken met de verkiezingen van 2018 in zicht, moet N-VA en Open VLD de toevlucht nemen naar de voorstellen van Vlaams Belang Lier – Koningshooikt. Voorstellen die eerst afgekraakt werden door deze partijen, waarmee Vlaams Belang telkens alleen stond en waarvoor we nooit steun kregen van welke partij in Lier dan ook.”
Ook de Islam en de nieuwe moskee ontsnapten niet aan de kritiek. “Handen af van onze tradities. Zwarte Piet blijft Zwarte Piet!”
“Wat ons afdelingswerk betreft kan ik tevreden terugkijken naar het afgelopen jaar, waar we met onze constructieve voorstellen wogen op het beleid. Waar we actie voerden waar nodig. Waar we luisterden naar de verzuchtingen van de Lierenaars en Hooiktenaars, naar de handelaars, naar de bezoekers. Waar we via tussenkomsten in de gemeenteraad en door het schrijven van tientallen schriftelijke vragen vele burgers hebben kunnen helpen”, besluit voorzitter Verhoeven.
Nadien volgde de toespraak van Barbarra Pas ondervoorzitter van het Vlaams Belang en fractievoorzitter in de kamer. “De parlementsleden van de meerderheid zijn veranderd in een applausmachine voor alle voorstellen die de meerderheid binnenbrengt. Zelfs de voorzitters van de commissies zijn beschermheren van de meerderheid. Wij (het Vlaams Belang) worden monddood gemaakt in de Kamer.” Verder werd het migratiebeleid in de grond geboord. De “Islam terreur” en de reactie van de meerderheid daarop zwaar bekritiseerd en in de grond geboord. Ook de belastings verhogingen werden gehekeld. De financiering van de werkingskosten van de Europese gemeenschap werden in vraag gesteld. Het begrotings evenwicht is geen prioriteit meer. “Al deze negatieve ervaringen heb ik in een boek samengebracht”, besluit Pas. (MSL/ foto’s MSL-SDW)

Fotoreportage...

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet