Nieuwjaarsontbijt CD&V Berlaar

Berlaar: In aanwezigheid van federaal minister Kris Peeters en samen met meer dan 150 aanwezigen hield CD&V Berlaar haar jaarlijks nieuwjaarsontbijt. De opbrengst van dit ontbijt werd geschonken Welzijnsschakels.

Voorzitter Els Mombers begroette de aanwezigen. “In deze turbulente tijden van aanslagen en zinloos geweld doet het goed dat wij nog eens op een ontspannen manier kunnen samen zijn. In ons ‘Wij’ gevoel zijn wij met de ander en niet tegen de ander. Iedereen moet verantwoordelijkheden opnemen, niemand wordt alleen gelaten. Wij koppelen ons nieuwjaarsontbijt aan een goed doel. De opbrengst van dit ontbijt werd geschonken Welzijnsschakels.”

Burgemeester Walter Horemans gaf een overzicht van een voor Berlaar goed jaar en blikte ook in de toekomst.
“Gisteren hebben wij goed nieuws gekregen betreffende onze nieuw school. Het inspectie verslag was unaniem positief. De accommodatie werd positief onthaald.
Wat wonen betreft staan wij in Berlaar voor heel grote uitdagingen. Onze bevolking stijgt, maar ook de prijs van de bouwgronden stijgt. Er staan een paar verkavelingen op stapel. De komende jaren gaat nog wel wat bijgebouwd worden. Het aantal sociale woningen moet ook stijgen. Wij zitten nu aan 120 sociale woningen. De bedoeling is dat we minstens aan 150 sociale woningen komen. In de verkaveling Balder Dorp voorzien wij nog de bouw van 40 sociale woningen. Op Berlaar Heikant wordt het de voorkant van het klooster van de Maricolen afgebroken. Daar komen 10 sociale koopwoningen. Achteraan, de oude school van Berlaar Heikant – een geklasseerd gebouw – wordt  helemaal gerenoveerd. Daar maken we 18 sociale huurappartementen van. De grote uitdaging voor dit jaar is de bouw van een nieuw administratief centrum. In het centrum breken wij de oude school en de oude brandweerkazerne af. Daar komt het nieuwe administratief centrum inclusief 14 appartementen, een ondergrondse parking en bovengrondse parking. Die huidige gebouwen die geklasseerd zijn krijgen een andere bestemming. Wij gaan ook heel wat investeren in sport. Een grote uitdaging is ook het samengaan van OCMW en gemeente. We gaan ook inzetten op nieuwe fietspaden. Ook wat zorg betreft staan we voor grote uitdagingen. De komende jaren zullen er 900 80-plussers in Berlaar wonen. Wij gaan er voor zorgen dat deze mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Toch zijn wij zeer blij dat er in onze gemeente twee privé initiatieven zijn. Eén van de zuster Overijse-Mechelen en één van zusters van het Heilig Hart van Maria. Ze gaan op twee jaar tijd een nieuw rustoord bouwen.”

Minister Kris Peeters: “Ik hoop dat 2017 in een ietwat rustiger vaarwater zal terecht komen. ‘Hoop glimlacht van op de drempel van het nieuwe jaar fluisterend dat het gelukkiger zal zijn’. Wij moeten de hoop hebben en de drive om te zeggen 2017 dat gaat anders zijn. Hoe groot de problemen ook mogen zijn wij moeten resoluut gaan voor oplossingen. 2017 moet het jaar van de oplossingen zijn.”
Verder gaf Peeters een overzicht van realisaties van vroegere CD&V politiekers en lichtte de huidige werking, besluiten en akkoorden toe.

Na de toespraken van burgemeester Walter Horemans en minister Kris Peeters werd een cheque van 250 euro overhandigd aan zuster Ludwina Van Roye van welzijnsschakels.
Welzijnsschakels ondersteunt een zestigtal kansarme gezinnen en deelt voedselpakketten aan Berlaarse hulpbehoevenden uit. (MSL/foto’s MSL-SDW)

 

 

 

 

Voorzitter Els Mombers en burgemeester Walter Horemans overhandigden, in aanwezigheid van federaal minister Kris Peeters, de cheque van 250 euro aan

Fotoreportage...

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet