Nieuwjaarsreceptie stad Lier

Lier: Wat vroeger doorging als nieuwjaarsreceptie voor de ‘Gestelde Lichamen’, later de ‘VIP Nieuwjaarsreceptie’ werd genoemd en nu doorgaat onder de noemer ‘Nieuwjaarsreceptie’ van de stad Lier, ging dit jaar door in het Timmermans – Opsomer museum.
 “Het is altijd prettig om weer zo veel verantwoordelijken uit de verschillende geledingen en sectoren te mogen begroeten”, begon burgemeester Frank Boogaerts zijn gelegenheids toespraak.
De burgemeester gaf een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en verwezenlijkingen van het huidige stadsbestuur. Hij stond even stil bij de moorddadige en onaanvaardbare moordaanslagen die ook in ons land vele onschuldige slachtoffers maakten.
Hierna gaf hij een opsomming van de verwezenlijkingen van het bestuur. “Van in het begin van deze bestuursperiode heeft het stadsbestuur verstandige en noodzakelijke besparingen doorgevoerd. Samen met de diensten hebben wij bewezen dat dit kan, zonder dat de dienstverlening vermindert. Want tegelijkertijd werd veel geïnvesteerd in de automatisering en digitalisering. Het Lierse systeem is een voorbeeld voor vele andere steden. Net als de vorige jaren hebben wij  weer een overschot hebben kunnen boeken op de rekeningen van het jaar 2015 door een zuinig beleid,  door het zeer kort opvolgen van de uitgaven en de inkomsten, en de bewegingen op de financiële markten . Dat heeft ons dan weer toegelaten om extra investeringen te doen, én bovendien ook nog onze  schuld verder af te bouwen (zelfs meer dan gepland bij de aanvang van deze legislatuur ). Besparen zonder iemand pijn te doen om nadien te kunnen groeien, zoals het de plicht is van een goed huisvader en –moeder. De “algemene gemeentebelasting “ voor gezinnen en alleenstaanden werd trouwens licht verlaagd . En dat alles, dames en heren,  zonder verhoging van de opcentiemen en de aanvullende personenbelastingen, en zonder naakte ontslagen bij het personeel.”
Verder kondigde Boogaerts de heraanleg van verschillende voetpaden, fietspaden en straten aan waarvoor 100.000 euro extra wordt geïnvesteerd.
“De stad zet ook verder keihard in op  steun aan de kleinhandel, winkels en horeca   met verschillende maatregelen die wij als stad ter beschikking hebben. Het premiestelsel voor beginnende kleinhandelaars in een leegstaand pand in het kernwinkelgebied blijft behouden en het budget voor economie wordt opnieuw substantieel opgetrokken.”
“Acties om iedere soort van overlast terug te dringen blijven hoog op de prioriteitenlijst staan ; de cijfers bewijzen trouwens dat de criminaliteit in al haar vormen in Lier het voorbije jaar weer  is teruggedrongen. De installatie van ANPR-camera’s op de grote  invalswegen om controle te kunnen uitoefenen op inkomende en uitrijdende auto’s zal starten in de loop van 2017, alle camera’s in de binnenstad worden vervangen door de modernste  performante toestellen; er zullen er ook enkele worden bijgeplaatst.”
Verder kondigde de burgemeester de aanleg van een nieuwe speeltuin aan op de Dungelhoeffsite. Er wordt gewerkt aan de oplossing voor een nieuwe dansklas voor SAMWD en voor de huisvesting van verschillende verenigingen.
Ook werd er verder ingezet op een proper Lier. De toeristische dient zal in 2017 zijn definitieve plaats krijgen in het stadhuis.
Begin dit jaar zal effectief een keuze gemaakt worden uit de offertes voor waarna de definitieve toewijzing voor het project Normaalschool zal gebeuren. Er zal ook een nieuwe sporthal op de terreinen van het Koninklijk Atheneum komen. Daarnaast gaan de onteigeningen op de Hoge Velden verder voor de toekomstige ontwikkeling van deze gronden.
“Het stadsbestuur is natuurlijk ook niet blind voor het sociale aspect van het beleid en vervult ook daar zijn verplichtingen, rekening houdend met de gewijzigde situaties in onze samenleving. Er komt een  complex met sociale woningen en dienstencentrum op de gronden van het oud Paradijs. Stad en OCMW zetten zich in om de uitstroom van jongeren zonder diploma tegen te gaan en zo de jeugdwerkloosheid te doen dalen.”
Na de toespraak genoten de genodigden van een uitgebreide receptie. (MSL/foto’s MSL-SDW)

Fotoreportage...

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet