Grote opkomst voor nieuwjaarsreceptie N-VA

Lier: De nieuwjaarsreceptie van N-VA lier werd door meer dan 250 leden, sympathisanten en genodigden bijgewoond. Afdelingsvoorzitter Piet De Zaeger verwelkomde de aanwezigen, burgemeester Frank Boogaerts hield zijn nieuwjaarstoespraak. Gastspreker was Vlaams minister Ben Weyts bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn.
Afdelingsvoorzitter Piet De Zaeger stak de loftrompet over de werking van N-VA Lier en over de behaalde resultaten sedert 2012. “Na onze lokale overwinning in 2012 hebben onze burgemeester, schepenen en gemeente- en OCMW-raadsleden niet alleen hun verantwoordelijkheid opgenomen, maar ook de partijwerking is verder gegroeid. Zo is ons ledenaantal nog met een kwart toegenomen sedert 2012.”
Burgemeester Frank Boogaerts veroordeelde in eerste instantie de moorddadige aanslagen in ons land en in de wereld.
Hij vermelde met enige fierheid dat N-VA de grootste politieke partij is in Lier. “De schuldenlast die de laatste drie jaar van de voorbije legislatuur op een onverantwoorde manier was gestegen, hebben wij gestopt. Beter nog, wij hebben de schuldenlast nu al ieder jaar verlaagd. En wij hebben daardoor  dus nog extra investeringen kunnen realiseren.” Boogaerst gaf nog een overzicht van de realisaties in onze stad sedert 2012. “Wij doen geen zotte dingen en geen dwaze uitgaven.” Ook in 2017 wil de N-VA nog heel wat realiseren zoals de heraanleg van verschillende straten, voet- en fietspaden, het plaatsen en aanpassen van het ANPR camera netwerk, inzetten op proper Lier, vervangen van de openbare verlichting door LED verlichting.
“Er zijn ook dingen die wij NIET gedaan hebben. Wij verhogen  de aanvullende personenbelasting NIET, wij verhogen  de onroerende voorheffing NIET  en we hebben geen naakte ontslagen doorgevoerd bij het stadspersoneel.”
“Wij naderen de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Wij blijven hard werken voor de Lierenaars en Hooiktenaars. Wij willen weer een leidende rol  spelen in het bestuur van onze stad na de verkiezingen van 2018”, besluit de burgemeester.

Minister Ben Weyts gaf enige toelichting betreffende mobiliteit. Het planbureau berekende dat er tegen 2030 het vrachtvervoer met 44% zal toenemen, het personenvervoer met 11%. We rijden steeds meer kilometers en kopen steeds meer nieuwe wagens. Om dit mobiliteitsprobleem op te lossen moeten we investeren. Zo stijgt het mobiliteitsbudget met 13% van 3,1 naar 3,5 miljard euro. Deze verhoging is mogelijk door de gerealiseerde besparing op de eigen werking. We investeren in de Oosterweel verbinding en de ring rond Brussel. Ook in Lier wordt er geïnvesteerd in de N10 en de Antwerpsesteenweg. Het kruispunt Ring – Boomlaarstraat wordt aangepast. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe fietspaden. De infrastructuur in de stationsomgeving wordt aangepakt. Van de herinrichting van de Aarschotsesteenweg wordt werk gemaakt. De plannen voor de heraanleg van de Kesselsesteenweg worden aangepast aan de lokale desiderata.
De minister brak ook een lans voor de herwaardering van het vervoer via onze waterwegen.

Na de toespraken genoten de aanwezigen van een uitgebreide receptie. (MSL/foto’s MSL-SDW)

fotoreportage...

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet