Loting gezworenen maandag 23 januari


 
Lier: Op maandag 23 januari 2017 werden de lijsten van gezworenen voor het zetelen in de jury voor een assisenhof opnieuw opgemaakt. De gezworenen worden bij loting aangewezen uit de kiezerslijst opgesteld met het oog op de wetgevende verkiezingen. In dit geval betreft het de kiezerslijst opgemaakt voor de verkiezingen van 2014. Door loting worden de eenheden en de tientallen bepaald van de referentienummers die in de kiezerslijsten voorkomen.
In een openbare loting door burgemeester Frank Boogaerts, bijgestaan door schepenen, Walter Grootaers en Rik Pets werden twee nummers getrokken. Eenheden 2 tientallen 5.
De inwoners waarvan het kiezersnummer eindigt op 52 kunnen uitgenodigd worden om in een publieksjury te zeten. (KSL)

 

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet