Communicatie tussen stad en bevolking verloopt goed

Lier: In het najaar van 2016 liet de stad Lier een communicatieonderzoek uitvoeren bij de bevolking. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking Memori, het onderzoeks- en expertisecentrum voor communicatie en organisatie van Thomas More.

“Onze stad besteed vrij veel geld aan communicatie met de bevolking. Wij willen dan ook graag weten dat deze investering nuttig is en waar we eventueel moeten bijsturen. Daarom vroegen wij aan de externe organisatie Memori een enquête bij de bevolking af te nemen”, zegt burgemeester Frank Boogaerts.

“Wij hebben 2000 personen vanaf de leeftijd van 18 jaar (op een populatie van 28.793) aangeschreven met de vraag de enquête in te vullen.  614 personen vulde het formulier in wat wetenschappelijk gezien een zeer goed resultaat is”, begint Eric Goubin, hoofdlector en Senior Researcher MEMORI van Thomas More.
De enquête was onderverdeeld in vijf afgebakende onderwerpen: de bewoners en hun mediagebruik, omgang met stedelijke communicatiekanalen, gebruik en waardering van de belangrijkste communicatiekanalen, beleving van de communicatie en Gewenste communicatie-investeringen.

Uit de enquête blijkt dat bijna 90% van de Lierse bevolking dagelijks het internet gebruikt. Als sociaal medium scoort Facebook (74%) het hoogste. De nationale kranten scoren het hoogst als lokale informatiebron, gevolgd door de regionale papieren en digitale media zoals Lierinbeeld dat een zeer goede score behaalde. Als stedelijke informatiekanalen scoren ‘Ut de Peperbus’ en de stedelijke website het beste. Het belang van de infobalie van het stadskantoor mag niet onderschat worden.
Toch zijn er enige onderwerpen waarover de burger graag meer informatie zou wensen, zoals informatie over mogelijke subsidie en de beslissingen van het schepencollege en de gemeenteraad. Bewonersvergaderingen scoren ook onvoldoende.

Imago van Lier
De inwoners vinden Lier een gezellige, levendige en veilige stad. Een probleem stelt zich: de Lierenaar vindt zijn eigen stad niet goed om te winkelen.

Behoorlijk goed rapport
“De bevolking heeft een grote respons gegeven op de enquête wat de betrouwbaarheid ten goede komt. Lier krijgt een behoorlijk goed rapport. Toch zijn er enige aandachtspunten ter opvolging”, besluit Eric Goubin .
De onthaalbalie haalt een zeer goede score.
De bevolking heeft aandacht voor de lokale pers, maar enkele eigen stadskanalen hebben een nog groter bereik. Deze kanalen dienen zowel op papier als digitaal optimaal gebruikt te worden.
De stedelijke websites dienen gebruiksvriendelijker te worden en moeten nog meer bekend gemaakt worden bij de Lierse bevolking. “Hieraan wordt wel degelijk gewerkt”, klinkt het bij de communicatiedienst van Lier.
De stad Lier dient nog meer gepromoot te worden als gezellige winkelstad. “Hiervoor hebben wij onze budgetten reeds verhoogd. Het probleem blijft de leegstand ten gevolge van de hoge huurprijzen in de Antwerpsestraat. Toch zijn er het laatste jaar 17 nieuwe winkels bijgekomen”, reageert de burgemeester hierop.

Prijs voor het invullen van de enquête
Wie de communicatie enquête invulde kon een mooie prijs winnen. De hoofdprijs was  een pakket met centumbonnen ter waarde van 150 euro. Deze prijs werd gewonnen door mevrouw Van Damme. (MSL/foto’s MSL)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet