Nieuwe sporthal in Lier

Lier: Op de terreinen van het Atheneum Lier campus Arthur Vanderpoorten aan de Leuvensevest zal de stad een nieuwe sporthal bouwen en financieren. Het Gemeenschaps Onderwijs geeft de stad een recht van opstal voor minimum 33 jaar. De werken zullen in de loop van 2018 van start gaan. De bouw zal maximum één jaar in beslag nemen.

“Door deze samenwerking kan de stad investeren in een kwalitatieve sporthal (afmeting 44 x 32 meter) die voldoet aan de voorwaarden van alle zaalsportfederaties”, zegt schepen van sport en onderwijs Ivo Andries aan. “De nieuwe sporthal is geschikt voor alle belangrijke zaalsporten op competitieniveau: zaalvoetbal, basketbal, volleybal en badminton. Deze sporthal zal tijdens de schooluren gebruikt worden door de scholen. Buiten de schooluren kunnen ook verenigingen er terecht. We bekijken de invulling van de buitenschoolse uren nog in overleg met de verschillende Lierse sportverenigingen.”

“Vandaag ben ik, en met mij het college van burgemeester en schepenen, een heel gelukkig man. Want vandaag beleven we de start van de komende realisatie van een derde stedelijke sporthal in Lier. Het is een noodzaak om de talrijke Lierse sportclubs onderdak te kunnen geven. Zij zullen er zeker ook meer dan tevreden mee zijn. Tegelijkertijd verwezenlijken wij hiermee opnieuw een belangrijk programmapunt van ons bestuursakkoord en voldoen wij aan een reeds te lang aanslepende vraag van de Lierse sportwereld”, zegt Burgemeester Frank Boogaerts.

“De bouw van een sportcomplex op onze campus is een win-win situatie voor ons. Het voordeel voor de school bestaat erin dat onze leerlingen van kleuter- en lager tot secundair onderwijs dagelijks gebruik kunnen maken van professionele sportinfrastructuur volledig uitgerust volgens de normen voor competitiesporten en voorzien van moderne toestellen,” stelt Dirk Van Haver algemeen directeur scholengroep Kla4.

Plannen sporthal Hoge Velden
Over de bouw van een sporthal aan de Hoge Velden vertelde de burgemeester het volgende.
“De ontwikkeling van het RUP Hoge Velden wordt verder uitgevoerd in samenwerking met de geïnteresseerde sportclubs. Er dienen duidelijke en sluitende financiële afspraken te worden gemaakt tussen alle betrokken partijen. De noodzakelijke onteigeningen lopen maar zijn nog niet allemaal beëindigd. De engagementen van de stad die wij altijd genomen hebben zijnde het aanleggen van de toegangswegen, de parking en de nutsvoorzieningen blijven onverminderd gelden. De besprekingen met en tussen de geïnteresseerde sportclubs zijn echter nog niet rond maar worden ijverig verder gezet.” (MSL/foto’s MSL)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet